Wednesday, June 10, 2009

အေၾကာင္းမသိလို႔ပါ... (ဦးသုမဂၤလ) vcd

ဒယ္အိုး ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ...

နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားေကာင္း...

အေၾကာင္းမသိလို႔ပါ... (ဦးသုမဂၤလ) vcd

ေလာေလာဆယ္ ဒီလိုပဲ ဖြင့္ဦးမယ္ေလ...

No comments: