Sunday, June 14, 2009

ယံုၾကည္ခ်က္... (ဦးသုမဂၤလ) vcd

ဒယ္အိုး ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ...

နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားေကာင္း...

ယံုၾကည္ခ်က္... (ဦးသုမဂၤလ) vcd

ေလာေလာဆယ္ ဒီလိုပဲ ဖြင့္ဦးမယ္ေလ...


No comments: