Wednesday, January 21, 2009

သဂၤဇာဆရာေတာ္ စကားပံု- ၁၇-၁၈-၁၉

၁၇။ ေခြးေျပာသည့္စကားအလိုက္ကို က်ားမိုက္ကယံုသည္ ဟူေသာ ဥပမာ...
၁၈။ ေလွသူႀကီး ေလွပ်က္ရာ ေရႊမက္၍ ဘူးသီးေမ့သည္ ဟူေသာ ဥပမာ...
၁၉။ ယခုအခါ ဟိတ္တန္ခိုးနည္း၍ ပရိတ္အိုးထဲမွာ ေရမပြက္သည္ ဟူေသာ ဥပမာ...
သဂၤဇာဆရာေတာ္ စကားပံုေပါင္းခ်ဳပ္

No comments: