Monday, January 5, 2009

ငါးပူတင္းကို ရဟန္းမ်ား ရြတ္ဖတ္ေနစဥ္...

စ်င္ဗုဒၶဘာသာမွ-
ငါးပူတင္းကို ရဟန္းမ်ား ပရိတ္ရြတ္ေနစဥ္...

ျမတ္ဗုဒၶသာသနာ ပံုေတာ္သမိုင္း-၆ မွ...

No comments: