Wednesday, April 8, 2009

ယဥ္ေက်းမႈကို လိုက္နာေသာ... (၅၅၀-ဇာတ္ေတာ္ (မာန၀))

၅၅၀-ဇာတ္ေတာ္ (မာန၀)

၁၅၅... ဘဂၢဇာတ္... ယဥ္ေက်းမႈကို လိုက္နာေသာ သားအဖ...

၁၅၆... အလီနစိတၱဇာတ္... အာဇာနည္ဆင္ႏွင့္ မင္းသားငယ္...

၁၅၇... ဂုဏဇာတ္... ျခေသၤ့ႀကီး၏ ေက်းဇူးရွင္ ေျမေခြး...

၁၅၈... သုဟႏုဇာတ္... ျမင္းၾကမ္းႏွစ္ေကာင္ႏွင့္ အမတ္ပညာရွိ...

No comments: