Thursday, April 16, 2009

မလိုခ်င္ေတာ့ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္မလဲ... (ဓမၼဒူတ အရွင္ပညာေဇာတ (ေမး-ေျဖ))

ဓမၼဒူတ အရွင္ပညာေဇာတ (ေမး-ေျဖ) ၅-မွ...

လာဘ္လာဘကို၊ မက္ေမာလို၊ ကုသိုလ္မရၿပီ။
ေက်ာ္ေစာလိုလား၊ ေဘးရန္မ်ား၊ တရားမရၿပီ။
ေႁခြရံလိုလား၊ တဏွာပြား၊ ေဘးမ်ားေတြ႔ရမည္။
လာဘ္ေက်ာ္ေစာပယ္၊ ေႁခြရံပယ္၊ ေအးဖြယ္ရေလၿပီ...။

မလိုခ်င္ေတာ့ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္မလဲ...
No comments: